simu
Klant: Simu Nederland en Simu Benelux
MGO-studio:
Ontwerp opmaak en drukwerk 100 pagina's catalogus in 3 talen,
Nederlands, Vlaams en Frans.