Alexanderschool
Klant: Prins Alexander school, Veldhoven
MGO-studio:
Vormgeving en opmaak Schoolplan en -gids, bestaand logo als uitgangspunt.